BárMInden megtörtén(het/ik)

Ahogy az már a címből is látszik, érdekes bejegyzésnek nézünk elébe. Legalábbis számomra érdekes, hogy mi fog kisülni belőle. Még én sem tudom pontosan, bár persze elképzelésem van, hogy miket szeretnék érinteni. Jó sok mindent, és előre szólok, hogy vigyázat, csa…pongok!

Valahol olvastam régebben, hogy “in an endless universe anything can happen”, magyarul: egy végtelen univerzumban bármi megtörténhet. Ezt a gondolatmenetet kiegészítem az alábbiakkal, aztán az összetevőkből kihozok majd valamit, ami persze nem lesz konkrét, inkább csak egy gondolatkísérlet. Kérem, hogy mindenki így is kezelje, hiszen a nagy része nem megalapozott, alátámasztott felvetés/következtetés, hanem csak eszmefuttatás.

Egy Frederik Pohl-lal folytatott, időben eltolt, egyoldalú eszmecserét (ő megírta valamikor a regényét, én meg elolvastam később) követően lenyűgözve gondoltam vissza a hicsí ciklusban vázolt grandiózus és félelmetesen lenyűgöző háttérötletre: az univerzum teljességgel veszélybe került a galaxis egy bizonyos faja által, akik eljutottak a fejlődés (?) azon szintjére, hogy lehetővé vált számukra az univerzum megsimmisítése (mai, modern, természettudományos elnevezéssel élve a Nagy Zutty előrehozatala), amit elvileg egy újabb Nagy Bumm követne, csak abban a bizonyos 1 pillanatban (ami akár lehet másodperc, mikromásodperc, de tulajdonképpen egyik sem, az időről való gondolatokat lásd később), mikor az a törékeny egyensúly beáll (azaz az Egyenlet változói értéket kapnak és a helyükre kerülnek), aminek eredménye a különféle életformák kialakulásának lehetősége, akkor szeretnének belenyúlni és megváltoztatni ezeket a változókat, hogy olyan univerzum jöjjön létre, amely számukra sokkal kedvezőbb. Szerintem egy ilyesfajta szövevényes történetszálat elolvasván végiggondolni sem egyszerű, nemhogy még kitalálni! (Persze a regényekben kissé kidolgozottabb formában olvasható a gondolatmenet.) Hozzá kell tennem azt is, hogy nem teljesen légbőlkapott az alapötlet, mármint azon része, hogy az éppen uralkodó, elfogadott fizikai nézetek szerint valóban a Teremtést/Ősrobbanást/Nagy Bummot követő nagyon rövid időtartamban dőlt el, hogy mire is lett lehetőség. Ha ugyanis bármilyen csekély érték is egy árnyalatnyival másképp alakult volna, akkor állítólag most teljesen másképp lenne minden.

A mikro- és makrokozmosz hasonlatosságának (ahogy belül úgy kívül, ahogy fent úgy lent) elmélete, illetve a ciklikusság már régóta fontos szerepet tölt be mind a művészetben, mind a természettudományokban, mind az ezotériában. A kettőt összevonva esetünkben felvetődik az a, Rudolf Steiner által már egy évszázaddal ezelőtt vázolt elmélet, miszerint a majd’ minden szinten megfigyelhető ciklikusság (pl. emberi élet körforgása, évszakok, termékélet-ciklus, stb.) esetleg korábban nem is gondolt, vagy legalábbis nem a mindennapi gondolkodásban előkelő helyet elfoglaló szintekre is kiterjedhet. Magyarán szólva ha valami igaz a sejtekre, az emberi életre, a természet megnyilvánulásaira, az asztronómiai objektumokra, akkor miért ne lehetne érvényes a galaxisokra vagy netán az egész univerzum(ok)ra is? Ha volt Nagy Bumm és várható egy Nagy Zutty, akkor ez miért ne ismétlődhetne ciklikusan? Rudolf Steiner szerint a Földnek is vannak inkarnációi (ezzel együtt talán az egész világegyetemnek is, de sajna teljességében nem ismerem az ezt illető gondolatait), ami egyáltalán nem kerül összegűzésbe az ismétlődő Bummokkal és Zuttyokkal.

Keverjük bele egy kicsit a vallásokat is: a hinduk szerint a sok-sok (311,040,000,000,000) évnek megfelő 100 Brahma év leteltét követően 100 Brahma év szünetet követően újraindul minden, és ez a ciklus vég nélkül ismétlődik. Egy, a diákok körében nem igazán népszerű, ám vitathatatlanul egyedi tanárom (Gazdag László) részletezte egykoron, hogy milyen érdekes, miszerint a keleti vallások jelentős részében (ha nem mindegyikében?) megfigyelhető egy hasonló fajta ciklikusság, míg az európai kultúrkörben sokkal lineárisabb a gondolkodás. Ez alól én eddig egy kivételt találtam a viszonylag tágabb körben ismert vallások közül, mégpedig a germánt. Nem részletezem nagyon, az idevágó rész az, hogy a Ragnarok (Az Istenek Végzete) egyet jelent a világ végével is (persze jópár kataklizmával és katasztrófával megspékelve), amit követően egy új világ veszi kezdetét. Hogy aztán annak lesz-e vége vagy sem, arról ismereteim szerint nem szól a fáma, és tulajdonképp nem is érdemes annyira előre gondolkodni.

Egy alternatív keresztény barátommal folytatott beszélgetés során érdekes dolgot tudtam meg: Jehova Tanúi szerint nemsokára eljön az világvége, az ítéletnap (még nem ez az újdonság, ebben ráadásul közel sincs semmi egyedi), ami amúgy nem egy nap, hanem ezer évet felölelő időszak (a személyre szabott, megfelelő ítéletek meghozatalához idő kell, nem vitás). Ezt követően az arra érdemesek jutalma örök élet lesz egy paradicsomi Földön. Ami az érdekesség, hogy a Szentírás, a mai Biblia arra az időszakra már értelmét veszti, helyette új útmutatást kap az emberiség. Abba nem szeretnék belemenni, hogy ez így lesz-e vagy sem, egyrészt mert fogalmam sincs, másrészt meg mindenkinek szíve-joga, hogy erről mit gondol. Ami viszont tagadhatatlanul érdekes, hogy ez a gondolkodásmód is továbbnyúlik a következő ciklusba, illetve teret enged annak, hogy azt követően bárhogy folytatódhat ez az egész létezés, hiszen az új Szentírás ad majd infót arra vonatkozóan, hogy akkor majd hogyan tovább. Ezenfelül az az Örök életnek nevezett dolog mégsem lenne olyan örök? Vagy mégis? Talán lehetőség van arra, hogy mindkettő megvalósuljon.

Hogy miként, ahhoz ismét más területre kell ellátogatni gondolatban, mégpedig a tér és idő, mint létünk és felfogásunk alapvető elemeit alkotó fogalmakhoz. Ez a két dolog egyszerre képlékeny és sziklaszilárd számunkra. Utóbbi azért, hiszen a külvilág érzékelése gyakorlatilag minden tekintetben ezen alapul, de legalábbis köze van hozzá, keretet ad magának az emberi létezésnek, illetve többek között a nyelvet is meghatározza. Gondoljunk csak az igeidőkre. Minden mondat, ami állítmánnyal rendelkezik, valamilyen időben fejezi ki a mondandóját, valamint a legtöbb esetben térben is elhelyezzük a dolgokat. Gyakorlatilag nem is tudjuk másképp kifejezni a gondolatokat. A tágabb értelemben vett létezést illetően sem nagyon tudunk kiszakadni ezen korlátok közül. Pedig akármit is veszünk alapul, a világ teremtése/keletkezése egyenlő az idő létrejöttével is, tehát nincs értelme az “azelőtt” kifejezésnek. Ezt továbbgondolva adódhat, hogy nem létezik olyan sem, hogy “azután”, mert ez egymás után következést jelent, aminek szintén csak akkor van értelme, ha az idő létezik az adott kontextusban. Az ok-okozat is csak időben érvényes, különben az okozat megelőzhetné az okot (ám ennek az igének megint csak időbeliséget feltételezve van értelme). Ebből a szócséplésből nem lehet jól kijönné, de azt kiválóan szemlélteti, hogy a nyelv eszközével nagyon nehéz, ha nem lehetetlen úgymond “időtlenséget” kifejezni.

Szerintem azonban – elméleti síkon – mégis elképzelhető, hogy ezzel együtt a térhez hasonlóan az idő is végtelen legyen úgy, hogy volt olyan, amikor nem létezett/létezik, azaz úgy, hogy mégsem az. Bár ez a megfogalmazás helytelen, hiszen nem arról van szó, hogy sem ez sem az, hanem pont hogy ez is és az is. Szóval nem a két minőség egyenkénti tagadásáról van szó, hanem egyidejű meglétéről.

Brian Greene Az elegáns univerzum c. könyvében utal egy másik regényre, amely egyfajta gondolatkísérlet, és “főszereplői” a kétdimenziós síkban “élő” lényecskék, akik számára a mindent jelentő sík Möbius szalaggá felpöndörítése végtelen “teret” biztosít. Namármost ugyanígy vagyunk mi is a gömbfelülettel. Mivel érdekes módon pont egy (nagyjából) gömbön élünk, lehetőségünk van elindulni rajta egy adott irányban, és akármennyi irányváltoztatást beiktatva sem térünk le róla (pl. gyalogos közlekedést tekintve, elvonatkoztatva a tengerek jelenlététől, ami a gondolatmenet alapvető hátterét nem befolyásolja), szóval a végtelennek egyáltalán nem mondható Föld mégiscsak végtelen.

Persze az emberiség már képes elhagyni a Földet, az úgymond felhajtogatott kétdimenziós síkdarabot, hiszen 3 dimenzióban is tudunk mozogni a repülőkkel és űrhajókkal. Viszont egyáltalán nem bizonyos, hogy a tér mindössze 3 dimenziós, jó példa (bár én messze vagyok attól hogy értsem, és természetesen vitatható is, ha valakinek úgy tartja kedve) erre az ún. Calabi-Yau, komplex, n-dimenziós akármi.

Természetesen a 3D-ben való ábrázolása nehézkes, ezenfelül nehezen elképzelhető még a kép alapján is, hogy mi is ez. Ami viszont adódhat belőle, hogyha a 2 és 3 dimenzió közötti váltásnál elképzelhető egy módozat, ami által a 2D-s sík végleges volta ellenére végtelenné válhat, akkor ez akár előfordulhat a 3D felett is. Azaz előfordulhat hogy az univerzum, amiben lakunk végtelen, de nem határtalan, mert valamilyen formában visszafordul önmagába. Hogy lehetséges-e benne minden? Ezesetben nem biztos, mert így nem a határtalan lehetőségek hazája. Ha az lenne, akkor nem lenne értelme azt boncolgatni, hogy lehetséges-e valami, hiszen nem tudnánk a teljes cáfolatig eljutni, mert az ütné a határtalanságot. Persze egy másik gondolatmenet mentén talán az az ellentét is feloldható…

Még egy árnyalatnyit továbbgörgetve a térdimenziók váltásából adódó nem határtalan végtelenséget, eljuthatunk az idő furcsaságaihoz is. Persze ennek az elképzelése még nehezebb, hiszen térbeli dimenziókból legalább ismerünk többet, és az egymáshoz való viszonyuk alapján némi homályos elképzelésünk lehet arról, hogyan lehet ezeket kiterjeszteni. Az időnél viszont nincs erre igazán lehetőség, hiszen legtöbbünk számára az idő az idő, lineáris, alapvető, megcáfolhatatlan. De ki tudja, hogy nem hurkolódik-e vissza valamiféleképpen az idősík egy idődimenzióba, végtelenné téve ezáltal egy szinten önmagát, egyfajta zárt rendszerként, amiből a hagyományos módon nincs kitörési lehetőség. Örök Élet? Ráadásul több is? Multiverzális létezés? Ezekhez én már/még kicsi vagyok, nem érek fel. De ha idáig eljutott valamelyikőtök, tényleg köszönöm az időt és elméleti erőfeszítést, amit belefektetett 🙂

Adóbevallás helyi módra

Március 31-én véget ért a 2010-es adóév, és mivel nem egész évet dolgoztam, bizony járt nekem adóvisszatérítés. Voltam egy bevándorlóknak rendezett adó-tájékoztatón is, illetve nagyon tüzetesen átböngésztem az IRD (Inland Revenue Department – kb. helyi APEH) honlapját – talán túl tüzetesen is – de nem volt számomra egyértelmű, hogyan a legegyszerűbb a visszaigénylést benyújtani.

Elvileg 2 lehetőség van erre: az ember kér egy PTS-t (Personal Tax Summary – személyi adó összesítés), amit valamikor július-augusztusban küldenek ki, abban benne lenne, hogy pontosan mennyit fizettem be és mennyi jár vissza. Egy másik lehetőség pedig az IR3-as űrlap kitöltése. Na, melyiket szeressem? Gondoltam megkérdezem az IRD-t, írtam nekik hát egy emailt a saját felhasználói fiókom segítségével (bizony, ha itt van adószámod, regelhetsz is simán náluk, onnantól meg jöhet a biztonságos emailváltás, és válaszolnak is néhány napon belül), a választ egy kis kitérő után részletezem.

Be kell vallanom, trehány vagyok a papír formátumú cuccokkal, ezért rendszeresen beszkennelek minden fontos iratot (bár itt ha azonosítod magad telefonon keresztül, se Barni, sem más fajtatársa (értsd: kutya) nem kéri a papírokat, a TV-szerelés kapcsán is végig nálam volt a garancialevél, nem Gabinál, aki mindkét alkalommal adta a szerelőnek a készüléket), hogy ne keverjem el. A fizetési kivonataim nagy része ugyan megvan, de biztosan csak azért, mert még nincs belőlük sok 🙂 Amit ki szeretnék hozni ebből, hogy ha beszambázom az IRD honlapra, 4-5 kattintást követően meg tudom nézni az eddigi adózási adataimat, konkrétan azt, hogy mennyi volt a jövedelmem egy adóévben, mennyit vontak le, és egy online számoló azt is megmondja, mennyit kellett volna levonni. Nohát esetemben a két összeg között jelentős különbség állt fenn, amit szám szerint kideríteni beletelt kb. 5-10 percbe. /Kitérő vége.

Tina az IRD-től rövid és tömör válaszában kedvesen elárulta, hogy pontosan milyen kattintási sorozattal jutok el az IR3 kiöltéséhez, melyik rubrikába mely összeget kell beírni a kimutatásom alapján (3, mindössze három összeget kell beírni, ha az embernek kizárólag egy munkáltatótól származó jövedelme van), de ez még mindig nem minden, mert Tina elő is készítette nekem az űrlapot, nekem csak le kellett ellenőrizni meg kitölteni a számlaszámom helyét, hogy hová utalják a pénzt. Ezek után a dolog olyan, mint egy normál windowsos program-telepítés: Tovább -> tovább-> tovább-> tovább, csak itt nem next hanem continue van 🙂

Még olyan opció is van, hogy a következő adóévre ha valószínűsíthető hogy fizuemelés miatt majd be kell fizetned, akkor előre átcsoportosíthasd, vagy más helyett (pl. házastárs) fizess adót, meg hasonló apróságok.

Az űrlap maga egyszerű, átlátható, könnyen kezelhető, nekem tetszik, egy példa:

image

Miután az ember beküldte a kitöltött űrlapot, a végeredményt letöltheti PDF-ben, ami szintén jól áttekinthető, szépen kiolvasható belőle minden fontos dolog. Ezt én szépen eltárolom online és a gépemen is, hogy meglegyen, ha egyáltalán kell még valaha. Ne kelljen, de 150 kbyte elfér.

Ha az ember nem kér összesítést, az IRD pedig valamiért magától nem nézi meg, akkor nem kell fizetnie akkor sem, ha amúgy származna adókötelezettsége. Persze ha valaki visszatérítésre számít de a végeredmény az, hogy befizetnie kell, akkor már nem bújhat ki alóla 🙂

————————————————————————————–

Kis frissítés: egy barátom a bejegyzést olvasva döbbent rá, hogy bizony nekik tavalyelőttre is járt volna ilyen, meg tavalyra is. Ami félrevezette őket, hogy azt hitték, residency kell az adó-visszaigényléshez. Valóban félreérthető, mert a Resident és a Tax Resident nem ugyanaz! Az IRD idevágó definíciója:

“If you are in New Zealand for more than 183 days in any 12-month period, you are considered to be a New Zealand tax resident from the date of your arrival here.”, azaz ha egy évben legalább 183 napot NZ-n töltöttél, akkor az érkezésed napjáig visszamenőleg tax resident vagy. Az nem derül ki, hogy adóév vagy naptári év, szerintem adó, de azért ez nem 100%

Ha valakinél ez fennáll, volt jövedelme és még nem regisztrált az IRD-nál (mindössze adószám kell hozzá), akkor tegye meg! Ezután ki lehet számolni mennyi adót vontak le és mennyit kellett volna arra az időszakra, aztán ha a különbség pozitív, lehet igényelni vissza! 🙂 Ha valahol elakadsz, szívesen segítek, ha tudok!

TV gondok

Na, az elektronika kifog a helyi szerelőkön is. A TV-t ugyan visszakaptuk pénteken, örültünk is neki nagyon, főként asszem Bence, de hétfő reggel megjelent a már jólismert, ám kevéssé hiányolt fehér sáv a bekapcsoláskor. Nosza, amint beértem, írtam is Harvey (Norman)-nak, hogy ez nem járja, legyenek szívesek újra átnézni, de most kérnénk csereTV-t a javítás idejére.

Néhány órán belül jött a válasz, hogy nagyon sajnálják, a reparálócég hamarosan felhív, hogy mi lesz, és ha minden igaz kapunk csereTV-t.

Tegnap hívott dél körül a szerelő, hogy felvenné a Sonyt 1 és 2 között, van nála egy hasonló készülék, azt odaadja. Mondtam, akkor mehet. Nosza, ment is. Gabi elmondása szerint jóval barátságosabb fickó volt, mint a múlt heti, beüzemelte a cserekészüléket is (nem mintha nagy dolog lett volna), meg egyszerűen kedves volt, na! 🙂

Most várunk, de így kellemesebb várakozni, hogy az emberkének tudunk rendesen rajzfilmet rakni reggelente meg esténként. Meg persze egy-egy sorozatrész is sokkal élvezetesebb, mint egy 17.3 colos laptopon (pláne, hogy eközben én tudok rendesen számítógépezni ;-))

Panasznuku

Pénteken részleteztem hányatott sorsunkat, amely bejegyzésben ecseteltem az itteni lét égbekiáltó fájdalmait, amik aztán kellemes módon enyhültek még aznap.

(Az előző sor helyett írhattam volna azt is, hogy ápdét, de az nem tetszik annyira.)

Szóval a Telecomos szerelők péntek reggel megoldották a dolgot (bár nem biztos, hogy tökéletesen, mert amikor telefonálunk, az levágja a netet, de lehet, hogy csak az ADSL szűrő a rossz), azóta netezünk bőszen. Ha minden igaz, F1-et is tudok nézni még az este folyamán. Eddig elégedett vagyok a sebességgel is.

A TV ügy szintén még pénteken megoldódott, mert megkapták az alkatrészt a szervízben, és kora délután megérkezett a javított készülék. Azóta nem láttuk a fehér csíkot!

A 3. ügy azonban még mindig sokat forog a fejemben, de az hosszabb történet lesz úgy érzem…

Panasznap

Na, akik szerint minden bevándorló blog csak rózsaszín, azok most lubickolhatnak a sirámaimban. Persze eddig is nyilvánvaló volt, hogy az én blogom inkább a zöld árnyalataiban pompázik, de a most következő rosszallások bizony kimerítik a panaszkodás kategóriáját!

Elöljáróban azért annyit, hogy ezek az “egetverő” problémák ideig-óráig bosszantóak, aztán már nem is fogok emlékezni rájuk 😉 Kivéve egy, amit akár külön is szedhettem volna, de ide is beleillik.

A lista:

 • Telecom kalandok a szolgáltatóváltás zivataros ideje közepette
 • TV-javítási mizéria
 • Teljesítményértékelési “módszertan”

——————————————————–

Telecom

Anno meglepett, hogy ideérkezve nem nagyon találtam olyan netcsomagot, ami nem forgalomkorlátos, valamint kellőképp gyors. Bár ez utóbbi tényező számomra sosem volt oltári fontos, inkább az volt szembetűnő, hogy a Telstrás kábelnetnél reklámozott “FULL DOWNLOAD SPEED” az esetek nagy részében 150kb/s-ben csúcsosodott, amit az otthoni alap UPC-os csomagom is általában garantált. Persze ez teljesen elég is házi használatra, csak itt kicsit többe kerül.

Az viszont, hogy először 10 gigás csomagra fizettünk elő (költségérzékenyen), már több kellemetlenséget hozott magával, hiszen ha az ember sokat Skype-ol hazafelé, ráadásul videó-átvitel is zajlik, valamint kellően nagy felbontású webkamerával csinálja ezt, az bizony sokat elvisz. Több száz megát esetenként. Rebi Youtube-videózásai szintén adatfalónak bizonyultak (nem is gondoltam volna korábban, hogy ennyire), aztán a rendszeres Forma1 letöltéseim (hiába, itt nem tudom TV-ben nézni) szintén jelenthetnek 6-8 gigát havonta. Ebből egyenesen következik, hogy 10 giga nem elég (még jó, hogy hotfile-os cuccokat a cégnél is tudtam leszedegetni, ezért az F1 inkább az itteni netet terhelte ;-)). Váltunk hát a Telecomhoz, ahol van egy korlátlan csomag. Sokan szidják, megbízható baráttól viszont csupa jót hallok róla, én remélem, hogy a mi igényeinknek meg fog felelni. Majd kiderül, remélhetőleg hamarosan. Remélhetőleg, mert:

 • hosszas utánajárás után múlt pénteken felhívtam a Telecomot, megrendeltem a telefon+net kombinációt, megbeszéltük a hölggyel a pontos ktg-eket, és már jött volna hétfőn a szerelő újracsatlakoztatni a telefonvonalat, de mivel elvileg meg kell várni amíg a Telstra kiköti, ezért csak szerdára tudtam hívni őket (Telstra szerelő kedden érkezett)
 • Telstránál lemondtam a kábelnetet, a fickó erősen próbált rábeszélni (kb. 4-5-ször is elmondta a monológját más szavakkal) a maradásra, de akkor már késő volt számukra (nem mondom, hogy nem lehetett igaza, majd meglátjuk)
 • hétfőn megérkezett a wireless modem postán (gyorsak voltak!), örültem is, milyen gyorsan reagál a Telecom
 • kedden a Telstrás fickó kijött, felkapta a modemet és elment (ettől nyugodtan jöhetett volna hétfőn a Telecomos fazon)
 • szerdán jött a Telecomos szerelő (én persze dolgoztam, szóval nem voltam jelen), és kiderült, hogy drágább lesz bevezetni a telefont mert itt csak Telstra volt előtte, úgyhogy plusz $150. Na, pár hónap telefonálásért nem fizetek ennyit, úgyhogy hívtam a központi számot, aztán lemondtam a megrendelést.
 • Épp hívtam volna a Telstrát, hogy mégis visszakívánkozom hozzájuk, csak munkahelyi teendők miatt ez tolódott kb. fél órát. Időközben csörög a mobil: a Telecomtól egy nő, hogy így-meg-úgy, nem szeretnék hogy mégse náluk legyek előfizető, ezért meg tudunk-e úgy egyezni, hogy csak az újracsatlakozási díjat kell kifizetni (erről korábban is megállapodtunk, úgy rendeltem meg, hogy ezt beleszámítottam), aztán ha a technikus kiszámláz még valamit, csak szóljak nekik, elengedik. Oké, elfogadtam (igazából reménykedtem is benne, mert ha meg kell csinálni a technikai részt, akkor nincs mese, csak nem én akartam fizetni :))
 • Csütörtökön kellett volna a mukinak ismét jönni, hogy beszerelje a dolgokat, nem jött. Hívtam f5 felé a központi számot hogy “namivanmá?” de míg a hölgy utánajárt a dolgoknak, 20 perc telefontartás után mennem kellett a vonatra, úgyhogy nem jutottam előrébb.
 • Péntek reggel első dolgom volt, hogy beérve hívtam őket újból, a nő kicsit nehézkesen értette, mit is szeretnék, aztán ő is félretett, de közben Gabi írta otthonról, hogy ott vannak és szerelik.
 • Azóta ha minden igaz van telefonvonalunk (a készülékeinket fel kell még tölteni, ezért még kipróbálni nem tudtuk, csak a szerelő a saját készülékével), este meg majd telepítem a netet.
 • Adja Isten, hogy ez legyen az “itt a vége fuss el véle”, és ne kelljen többször hívnom őket, ha ezzel a néhány apró kellemetlenséggel megúsztuk, akkor azért alapvetően minden oké.

Panasz 1 kilőve 🙂

——————————————————–

A Martinka család és a Sony TV esete

Tavaly, év vége felé vettünk a Harvey Normanban egy 32 colos Sony Braviat. Nem ez volt a legolcsóbb, de az eladó rábeszélt, hogy ne a másik … márkájút vegyük, mert abból sokat vittek már vissza ilyen-olyan hibával, erre viszont kb. egy 100-asért tud adni +5 év garanciát. Jól van, legyen.

Az utóbbi időben viszont egyre gyakrabban csinálta, hogy reggeli bekapcsoláskor a képernyő felső fele egy fehér csík, az alsó fele pedig egy fekete csík volt. Akármit nyomtam a távirányítón, nem reagált rá. Az elején is előfordult viszonylag ritkán, de most már gyakran, és 4-5 kikapcsolás is kellhetett hozzá, hogy rendesen jöjjön a kép.

Nosza, írtam az eladónak, küldtem képet a helyzetről múlt héten. Az eredménye az lett, hogy hétfőn egy fickó jött a TV-ért és elvitte megjavítani. Mivel nincs másik készülék és Bence szeret mesét nézni reggel meg este főképp, ezért hát jó lett volna, ha adnak egy cserét, amíg kijavítják. A szerelő meg is ígérte Gabinak, hogy kedden rámcsörög aztán elmondja mi a helyzet. Azóta sem tette, pedig már péntek van. Tegnap reggel jeleztem a Harvey Normannak, hogy azért ez nem járja, hogy ne is értesítsenek, mi a helyzet. Ma reggel várt egy email, hogy mára vagy jövő hétfőre várják az alkatrészt, de értesítsem, ha nem hívnak fel csereTV ügyben.

Azért hétvégére jó (lett?) volna, ha van, megnéztünk volna egy-két filmet, amik már a listán voltak (The Road, Fargo, meg Csipet Csapat és hasonlók :))

Kíváncsi vagyok, mi lesz a vége. Illetve hogy mikor.

——————————————————–

Mennyit is érek a Datacomnál

Amikor bekerültem a céghez, egy bevándorló számára jónak számító kezdő fizut kaptam, de a hasonló szakemberekhez képest alacsonyabbat. Sebaj, el kell indulni, aztán majd törekszem felfelé. Meg is állapodtunk egy 6 hónap letelte utáni teljesítmény-értékelésben, aminek az eredménye fizuemelés lehet.

A fél évem letelt április 5-én, azóta nyesztettem a főnököt hogy kerítsünk rá sort (jelzem, a március 9-én letett vizsgám után még nem kaptam meg a bónuszt, talán jövő kedden), de nem siette el. Végül aztán a következő emailt kaptam:

“I got back the peer comparison and it shows that your current salary is in-line with your colleagues at the same level. So unfortunately that means no for now but I will undertake another review in September.”

Na, ez aztán a kiváló módszer a teljesítmény értékelésére, nemde? Ha a kollégáim nem fognak emelést kapni szeptemberig, akkor ezek szerint én akkor sem várhatom. Márpedig ezen logika alapján miért is kapna bárki, ha a munkatársai fizetése kb. olyan mint az övé? Szóval ördögi kör. Mivel mindenki hasonló szinten van, nem kap senki sem emelést, mert a hasonló szintűek hasonló összeget keresnek.

Az meg a másik, hogy rajtam kívül 1-2 ember van, aki ilyennel foglalkozik az egységen belül. Mármint BI dolgokkal, más területtel összevetni meg nem mindig lehetséges.

Ezenfelül ami nagyon zavaró, hogy akkor a munkámtól nem is függ az egész?

Két lehetőség lehet:

 1. Ez kamu, blabla, mert mondjuk nincs keret emelni, vagy ilyesmi. Többre értékeltem volna, ha azt mondja, sokkal elfogadhatóbb indok.
 2. Ez a tényleges, alkalmazott módszer itt, ami már önmagában is elég szomorú.

Akármelyik is áll fenn, nem túl biztató. Kíváncsiságból fogok jelentkezni ide-oda, hogy több mint fél éves helyi tapasztalattal, további MS vizsgákkal mit tudnék elcsípni jelenleg. Aztán lehet, hogy el is csípem. Sajna a lojalitásnak nem tett jót ez az esemény.

——————————————————–

Ezek voltak hát a “nagy sirámok”, de ami hosszabb távú hatással is lehet ránk, az leginkább a harmadik. Természetesen az is foglalkoztatja leginkább az agyamat, úgyhogy magamat ismerve lesz rá megoldás/válasz, még az a kérdéses, hogy mikor. Addig is jól elvagyunk, nem tagadom, de az ember szeretné a még jobbat. Ilyenek vagyunk, akár Teremtés, akár törzsfejlődés eredménye is eme vonásunk…

Téliesítünk, olcsósítunk – valóra vált

2010 április 26-án járt le az albérleti szerződésünk. Nagyon gondolkodtunk rajta, hogy továbbköltözünk, egyrészt mert a főbérlőnk eddig jobbára ígérgetett, nem cselekedett, valamint kissé messze lakunk a várostól, az aucklandi opció miatt viszont meg kellett várnunk, milyen lehetőségek adódnak az odaköltözésre, de ezeket már tudjátok. A lényeg, hogy ugye “április, óh, április, minden csínyre friss!” (aki gugli nélkül megírja nekem, ki eme sor(ok) szerzője, apró ajándékban is részesülhet :P)* tehát az albérleti megállapodás újra megköttetett, de most már jelentős kedvezményekkel, jobb lett és olcsóbb:

 • lesz heatpump (illetve már van, kiszállították – először a főbérlő címére az okosok), holnap be is szerelik, jó nagy teljesítményű (8,5kw fűtésnél), egészen pontosan Fujitsu ASTA24L
 • a heti lakbér $400 helyett $350 múlt hétfőtől, ami azért jóval barátságosabb és reálisabb (megnéztünk néhány házat a hétvégén élőben is, trademe-n pedig még többet, az eredményt megbeszéltem a landlord-dal, aki ennek kapcsán jobb belátásra tért – meg persze nem akarta a macerát, hogy újabb lakókat keressen és üresen álljon egy darabig a ház, úgyhogy viszonylag könnyen megegyeztünk
 • ez lehetővé teszi (na jó, nem lehetővé, de ehhez kötöttem), hogy netszolgáltatót is váltsunk, és a Telecomos BigTime felé kacsintgatunk, amit Balázs elégedettsége számunkra is vonzóvá tesz. Ehhez telefon is járul, meg nincs forgalomkorlát. Csak sebesség, de ha minden igaz leginkább a torrentek jönnek lassan napközben. Ezzel meg ki tudok egyezni. Próbáltam a neten is utánajárni ki mennyire elégedett vele. Természetesen nagyon vegyes a kép, egy “érdekes”/értelmes fórumhozzászólást azonban hadd emeljek ki, bizonyítandó, hogy a régen elhíresült mikró használati utasításban foglalt “A macskáját ne szárítsa a mikrohullámú sütőben fürdés után” felszólítás értelmi szintje korántsem idejétmúlt. Sajnos.
  • “I’m also telecom now * big mistake * I got sold on the idea with wireless router – plus big time. Both have failed Hard. I also have a disabled person in the house. Which is the reason for moving wireless. How ever Telecom’s agent. Didn’t think to ask, if my computer was HAD wireless or was compatible. Felt Kinda ripped of there… AGAIN. After moving from ORCON. where I had good speed, Good Service, and nice ping. Telecom has failed to deliver all of the above. I still have lots of extra cords around.. That I wonted out of the way. im now stuck with telecoms contract. If I had my chance i wish I had stayed At ORCON today… PS thanks for doing me over TELECOM.” – ameddig él, itt van online is
  • Magyarul összefoglalva: mikor erre a csomagra váltottam, a hülye telekom nem értesített, hogy a wireless modemhez olyan számítógép kell, ami alkalmas wirelessre. Azt is közölniük kellett vajon az illetővel, hogy számítógép (vagy valami hasonló) is kellhet a nethez?

Szóval ezek a hírek, jön a hideg, bent meg talán a meleg. Itt az északi sziget déli csücskén bizony reggelente nagyokat harap belénk közvetlenül felkelés után. A kutyát is úgy kell beröffenteni, hogy észretérjen (de legalábbis 20 perccel később kel csak fel, mint én)!

——————————————————————————————————

Apróbetűs rész: a játékban nem vehetnek részt családtagok, ismerősök, honfitársak, ismerősök honfitársai, honfitársak ismerősei, rokonok honfitársai… (asszem a lényeget lefedtem és bízom benne hogy bebiztosítottam magam 😛 Elmehetnék apróbetűsrész-írónak is!?)
Erről jut eszembe egy tábla Óbányán (a Mecsek szívében), ami egy behajtani tilos kresztábla, a következő aláírással: “Kivéve utcában lakók” – unokatesóm Jenő állapította meg, hogy akkor bizony ő behajthatna, mert utcában lakik. Nem tudom, hogy milyen alapon különböztetik meg hátrányosan a körúton, téren, sugárúton, illetve egyéb hasonló helyeken lakókat, de nem szép dolog :o)